Apprenticeships

Apprenticeships are a combination of volunteering, learning, assisting and growing. People of all ages and backgrounds can become apprentices at FoAM, even if they are experts in another field. For example, a banker might want to learn to become an experience designer, an opera singer could be really curious about learning to program software. By developing skills across disciplines, our professional resilience increases, making us less dependent on the whims and vagaries of a single field. At FoAM, apprentices acquire new skills and knowledge by working alongside collaborators on specific projects, or assisting in the coordination of people and activities. They have access to FoAM‘s international network of collaborators and partner organisations, which can help further their professional paths.

Aside from learning, we want to encourage a spirit of volunteering – of giving a helping hand to a cause, project or person you'd like to support. In a network like FoAM, there is always something that we need help with: from daily hosting or documenting our events, to redesigning our governance structure.

Apprenticeships have in principle been discontinued from 2014, so there is no application process at this moment.


Stages combineren vrijwilligerswerk, leren, assisteren en groeien. Mensen van alle leeftijden en achtergronden kunnen stagiair worden bij FoAM, zelfs als ze expert zijn in een ander domein. Een bankier kan bijvoorbeeld willen leren om ervaringsontwerper te worden en het is mogelijk dat een operazanger graag software wil leren programmeren. Door vaardigheden te ontwikkelen over de disciplines heen, vergroot onze professionele veerkracht, wat ons minder afhankelijk maakt van de grillen van één enkel veld. Bij FoAM verwerven stagiairs nieuwe vaardigheden en kennis door naast de medewerkers aan specifieke projecten te werken of door te assisteren bij de coördinatie van mensen en activiteiten. Ze hebben toegang tot FoAM's internationaal netwerk van medewerkers en partnerorganisaties, die de stagiairs op hun professionele wegen vooruit kunnen helpen.

Naast leren willen we een geest van vrijwillig werken stimuleren – van een handje toesteken voor een zaak, project of persoon die je zou willen ondersteunen. In een netwerk als dat van FoAM is er altijd iets waarvoor we hulp kunnen gebruiken: van het dagelijks onthaal of het documenteren van onze evenementen tot het herontwerpen van onze beleidsstructuur.

Related

Supported by: