Conflict & Compassie

This event has passed
Oct
20
2015
Oct
20
2015

Barbara Raes spreekt over haar transiency op de Waerbeke conferentie over Conflict en Compassie.

Grote woorden over transitie beginnen met kleine revoluties vanuit een eerlijk veranderingsproces in jezelf. Zo werd ik – na 15 jaar passionele inzet in de kunsten­sec­tor – geconfronteerd met een burn-out. Daarna gaf ik mezelf een jaar om te ‘vervel­len’ en mijn leven opnieuw te ‘formateren’. Duurzaam­heid, het stre­ven naar recht­vaar­dig­heid en integriteit kwamen voorop te staan. Twee bronnen hielpen me door die innerlijke transitie: Het werk dat weer ver­bindt van Joanna Macy en Theory U. Dit theoretische model gaat ervan uit dat fundamen­te­le ‘systeemveranderingen’ beginnen bij jezelf: je daalt af [langs het ene been van de U] om – na een diepgaande omslag – [langs het an­dere been] te­rug naar boven te klimmen. Graag wil ik getuigen over de lange reis, het ver­zet en het verlies, de troost en de hoop die bij het verlangen horen om het leven om te denken en de tijd aan mijn zijde te houden.

Location

Museum M, Leuven, Belgium
Get directions: Google maps

Related

Supported by: